top of page

Angst en Trauma aanpakken met EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Het is een methode die de behandeling van klachten, gerelateerd aan vroegere gebeurtenissen of de actuele leefsituatie, versnelt. Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. We maken veel dingen mee in ons leven die we normaal gezien spontaan verwerken. Maar wanneer ons verwerkingsmechanisme niet in staat is de informatie te verwerken, wordt het probleem opzij geschoven (in het vriesvak gezet) en in zijn oorspronkelijk vorm opgeslagen. Zolang dit niet verwerkt is blijft de persoon kwetsbaar en zal de herinnering naar bovenkomen. Emdr gaat onverwerkte informatie aanpakken en verwerken.

 

Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing die kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren. Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit alswel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon. Een voorbeeld daarvan is het kind dat gedurende jaren geplaagd/gepest wordt.

Hoe werkt EMDR?

We maken veel dingen mee in ons leven die we normaalgezien spontaan verwerken. Ook al was het lastig in het begin, na een tijdje kunnen we denken aan wat gebeurd is zonder dat we het er emotioneel nog moeilijk mee hebben of dat we er ons lichamelijk slecht bij voelen. We kunnen op een objectieve, rationele manier naar de gebeurtenis uit het verleden terugkijken. Het is normaal dat we na een traumatische gebeurtenis in shock kunnen zijn, maar het aangeboren verwerkingsmechanisme zal ons helpen om de informatie van wat we hebben meegemaakt een plaats te geven. Dit proces kan tijd vragen. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden.

Het is pas wanneer ons verwerkingsmechanisme niet in staat is de informatie te verwerken -omwille van de intensiteit of de chroniciteit van de ervaring- dat we gaan spreken over onverwerkte herinneringen. Aangezien de persoon de informatie op het moment zelf niet kan verwerken, wordt die informatie opzij geschoven (in het vriesvak gezet) en in zijn oorspronkelijk vorm opgeslagen. 
Zolang die informatie niet is verwerkt blijft de persoon kwetsbaar en zal de herinnering kunnen worden geactiveerd door allerlei prikkels uit de omgeving. Een onschuldige opmerking over het uiterlijk van de partner, krijgt een andere dimensie wanneer het gaat om iemand die als kind omwille van het uiterlijk gepest is geweest. Een aanraking door een geliefde voelt helemaal anders aan wanneer misbruikervaringen door die aanrakingen worden geactiveerd.

Welke voorbereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Wil je hier meer over weten? Vul dan het contactformulier in.

ALS PRATEN ALLEEN HET PROBLEEM NIET OPLOST

 

Tijdens een EMDR- behandeling wordt er eerst nagegaan wat de onderliggende oorzaken zijn die tot jouw klachten hebben geleid. 

EMDR is uniek omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing.

Het voordeel van EMDR ligt in de snelheid en de efficiëntie van de behandeling. Maar eveneens in de resultaten die ook na lange tijd blijvend zijn, en het rekening houden met zowel gedachten als gevoelens.

EMDR kan zowel worden ingeschakeld bij bekende als minder bekende pijnlijke ervaringen. Het maakt niet uit welke ervaring je dooreen heeft geschud. In principe kan elke gebeurtenis een blijvende indruk op je nalaten, als deze niet op de juiste manier werd opgeslagen in je brein.

Gelukkig hoef je niet met deze ervaring blijven zitten. 

EMDR.jpg
7770686_edited.png
bottom of page