Contact gegevens

Tel: +32 477/670.620

 

angela@bitonti.be

Praktijkadres

Weggevoerdenstraat 43

3500 Hasselt

Navigatie
Informatie over tarieven en openingsuren

Wat als perfectionisme de bovenhand neemt?

 

Op zich is het perfectionistische streven geen probleem, maar dat kan veranderen wanneer de lat te hoog ligt of opgelegd aanvoelt.

 

Prestatiegericht perfectionisme: de gezonde vorm die vooral uit passie en plezier stamt.

Zelfkritisch perfectionisme: waarbij druk en faalangst grote drijfveren zijn.

Bij jongeren gaat het de laatste jaren steeds vaker naar de verkeerde kant.

De sociale druk die zij ervaren om perfect te zijn is enorm toegenomen.In een tijdperk waarin jongeren zich op sociale media constant kunnen vergelijken met de meest rooskleurige momentopnames van anderen, is die conclusie niet onverwacht. Jongeren duwen elkaar een beetje in dat perfectionisme, omdat ze op alle domeinen moeten uitblinken: slim zijn, er goed uitzien, sportief zijn, een goed lief hebben en een grote sociale kring bezitten. Al vanaf de kleuterklas komen kinderen daarmee in aanraking. Horen dat je niet aan de torenhoge verwachtingen voldoet, kan tot een sterke bevestigingsdrang leiden. Daar hangen vaak angst- of schuldgevoelens aan vast.

Perfectionisme uit zich als kwetsbaarheidsfactor voor een waslijst aan stoornissen. je ziet eerst depressieve gevoelens, maar het uit zich ook heel fysiek.

- Overdreven piekeren leidt tot slapeloosheid,

- Schoonheidsidealen leiden tot eetstoornissen zoals anorexia. 

Perfectionisme kun je niet zomaar afleren. Je bewust zijn van je veeleisend gedrag is een eerste stap. Tracht uit te vissen van waar die drang naar het perfecte vandaan komt. Hou er rekening mee dat streven naar perfectionisme erg veel energie vraagt. 

Tips

Vergelijk jezelf niet met anderen.

 Probeer fouten te zien als een leerproces in plaats van een mislukking.