top of page
Jongeren coaching

Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. Een neutrale persoon die losstaat van familie of school kan uw kind de nodige vertrouwelijkheid aanbieden. Hoe vroeger de problemen van uw kind worden aangepakt, hoe beter.

Je eigen keuzes maken. Je eigen weg gaan.

Omdat het niet goed gaat op school. Omdat je merkt dat je graag zekerder in je schoenen wilt staan. Of omdat je tegen dingen aanloopt waar je last van hebt, bijvoorbeeld dat je angstig bent, je down voelt, veel stress hebt, weinig zelfvertrouwen hebt, een laagzelfbeeld hebt of gepest wordt. Door het er samen over te hebben wordt duidelijker wat je precies dwars zit en wat je eraan kunt doen. Je leert om te gaan met lastigegevoelens/ situaties en krijgt meer zelfvertrouwen. Je komt weer beter in je vel te zitten. En durft meer jezelf te zijn en jouw ding te doen.

Alleen door met je kind in gesprek te blijven, kom je erachter welke negatieve gedachten er bij hem/haar leven. Want juist die gedachten bepalen het gedrag.

Als coach bied ik laagdrempelige hulp aan jongeren en ouders. Het omvat een kortdurend traject waarbij ik vertrek vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind.

Het is de bedoeling om jongeren te begeleiden/helpen om hun problemen aan te pakken door hun zelfvertrouwen te versterken.

Jongeren therapie wordt gegeven vanaf 10 jaar.

Hoeveel sessies nodig zijn, hangt af van de problematiek. Meestal wordt één keer per maand aangeraden. Dit ongeveer 4 keer.

Coaching voor: Pestproblemen, onzekerheid, laagzelfbeeld, geen zelfvertrouwen, faalangst, scheiding, hooggevoelig, 

bottom of page