top of page
Meer zelfvertrouwen Les 4

Les 4. De gevolgen van een gebrek aan zelfvertrouwen  

Hoe uit een gebrek aan zelfvertrouwen zich?

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan leiden tot het volgende gedrag:

 

Verlegenheid:

Aangezien mensen met weinig zelfvertrouwen weinig geloof hebben in eigen waarde of eigen kunnen, hebben ze de neiging om zichzelf klein te houden. Dit kan zich uiten in verlegenheid. Dit komt voort uit het idee dat als ze in de belangstelling staan anderen doorhebben dat ze eigenlijk niet zoveel waard zijn. Dus kiezen ze ervoor zich rustig en afzijdig te houden en niet te vaak hun eigen mening te verkondigen.

Je bent net zo veel de moeite waard als wie dan ook. Je hoeft voor niemand onder te doen. Er is niet verlichts aan jezelf kleiner te maken dan je in werkelijkheid bent. Wat maakt het uit wat iemand van je denkt? Iedereen heeft toch een andere mening? Iedereen heeft toch recht op een mening?

Denk je echt dat andere mensen beter zijn dan jij? Dat is echt een illusie. Ik heb veel mensen ontmoet, van alle rangen en standen. En ik heb nog nooit iemand ontmoet, die beter was dan een ander. Iedereen is net zoveel waard. Niet bijna net zoveel. Nee, precies evenveel!

 

Afhankelijkheid:

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan betekenen dat mensen zich afhankelijk maken van anderen. Ze denken dat anderen beter in staat zijn om beslissingen te nemen en de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Zolang de relatie stabiel is, is dit voor hen een oplossing. Maar als een ander hen verlaat dan moeten ze weer op eigen benen staan.

Streef onafhankelijkheid na, op elk gebied: emotioneel of financieel, het maakt niet uit. Dat zal je zelfvertrouwen enorm vergroten. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk. We hebben werkgevers, ouders of echtgenoten die de kost verdienen.

Toch is er een verschil tussen iets van iemand krijgen en jezelf afhankelijk maken. Uiteindelijk ben je de baas over je eigen leven. Laat het niet van een ander afhangen hoe jij je voelt, want daarmee geef je de controle uit handen.

 

Zelfkritiek:

Mensen met weinig zelfvertrouwen hebben de neiging erg kritisch naar zichzelf te kijken. Ze vinden dat ze nooit genoeg gedaan hebben en denken altijd dat ze beter kunnen. Hoe hard ze ook werken, het is nooit voldoende. Ze zijn beter in zichzelf te bekritiseren dan in zichzelf te complimenteren. Als je hun een compliment geeft, dan zeggen ze: Ach, het stelde niks voor. Iedereen had dat kunnen doen. Zo goed was het niet.

We gaan in les 7 verder in op zelfkritiek. Mijn suggestie is om elke vorm van zelfkritiek los te laten. Waarom is dat moeilijk? We denken dat als we niet meer kritisch zijn, we automatisch lui, egoïstisch of onverantwoordelijk worden. Dat is natuurlijk niet zo, zeker niet als dat niet bij je past.

Jezelf analyseren is gezond, jezelf afbreken is dat niet. Jezelf motiveren is goed, jezelf de put in praten is dat niet. Zie je het verschil? Het ergste dat je kan gebeuren als je stopt met zelfkritiek, is dat je je enorm opgelucht voelt! Hoe je je voelt, is rechtstreeks het gevolg van wat je tegen jezelf zegt.

 

Overcompensatie:

Een andere manier om met weinig zelfvertrouwen om te gaan is het te compenseren.

 

• Als iemand bijvoorbeeld vindt dat hij/zij niet de moeite waard is, kan hij/zij continue bezig zijn om aandacht te krijgen van anderen. Want hij/zij vindt zichzelf alleen de moeite waard als anderen dat ook vinden.

 

• Ook kan iemand een perfectionist of workaholic worden: altijd bezig zijn om te presteren.

 

• Of iemand kan erg kien zijn op status of geld. Want met een bepaalde titel, inkomen of auto is iemand zeker de moeite waard.

 

• Ook is het mogelijk een opschepper te worden. Iemand die zichzelf steeds complimenten geeft. Want iemand moet het toch doen? Dit zijn mensen die altijd maar benadrukken hoe goed ze zijn, ook zonder dat je erom hebt gevraagd.

 

• Tenslotte is het mogelijk om negatief en kritisch naar anderen te worden. Dit verhoogt immers het gevoel van eigenwaarde: hoe meer slechte dingen er over anderen te zeggen valt, hoe beter iemand met een gebrek aan zelfvertrouwen zich kan voelen.

Bovenstaande voorbeelden willen helemaal niet zeggen dat jij deze symptomen vertoont. Het toont alleen aan op wat voor mogelijke manieren mensen kunnen omgaan met een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is overigens heel begrijpelijk en het is zeker geen oordeel. Het is niet iets dat te verwijten valt, maar alleen iets dat te verklaren is.

Het is de bedoeling van deze cursus dat jij en mogelijk ook de mensen in je omgeving begrijpen waar een gebrek aan zelfvertrouwen toe kan leiden. Zo leer je gedrag herkennen. Dat is de eerste stap naar een oplossing.

 

Oefeningen

 

1. Als je tegen een gevoel vecht

(bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen), wordt dat gevoel vaak sterker omdat je er juist tegen vecht.

 

Kijk eens naar dat gevoel van onzekerheid en accepteer het gevoel - ter oefening - voor dit moment. Merk je dat dat gevoel minder wordt?

Kun je je nog herinneren dat er een verschil is tussen iemand die te weinig zelfvertrouwen heeft en iemand die zich alleen in sommige situaties onzeker voelt? Jij hoort waarschijnlijk bij die laatste categorie.

 

Dit is het geheim: iedereen voelt zich wel eens onzeker in bepaalde situaties. Wat die situatie is, verschilt per persoon. Door te accepteren dat je ook wel eens onzeker bent, geef je jezelf de boodschap dat je niet perfect hoeft te zijn. En dat is weer goed voor je zelfvertrouwen! Het klinkt misschien vreemd, maar als je erover nadenkt, klopt het wel.

 

2. Kijk eens naar de mensen in je omgeving van wie jij denkt dat ze veel zelfvertrouwen hebben. Wat doen ze anders dan jij? Kun je ze eens vragen hoe het komt dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben? Wat ze geloven of denken? Stel ze eens een paar vragen. Zeg gewoon: "Ik ben benieuwd naar je mening."

De meeste mensen willen hun mening graag vertellen. Onderzoek hoe ze tegen dingen aankijken. Daar zit het geheim. Hoe iemand denkt over zichzelf bepaalt hoeveel zelfvertrouwen ze hebben. Dus wat denken deze mensen over zichzelf?

 

3. Kun je deze kennis gebruiken in je eigen leven?

 

De volgende stap krijg je oefeningen en oplossingen om je zelfvertrouwen te vergroten. 

Als je je zelfbeeld laat afhangen van de meningen van anderen, dan zit je leven vol onzekerheden. Niet leuk, dus gaan we eraan werken om deze bevestiging uit onszelf te halen. Dat werkt een stuk beter.

Perfectionisme komt voort uit te weinig zelfvertrouwen

Perfectionisten voelen zichzelf wel capabel, maar ze hebben ergens diep van binnen het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze het succes niet verdienen. Vervolgens saboteren ze hun eigen succes, zodat dit beangstigende succes nooit werkelijkheid wordt.

bottom of page