top of page
Meer zelfvertrouwen Les 2

Les 2 De invloed van zelfvertrouwen  

Zelfvertrouwen is de basis.

Zelfvertrouwen is één van de belangrijkste eigenschappen die je kunt ontwikkelen. Het heeft een enorme invloed op de kwaliteit van je leven en is de basis voor:

• Geluk.

• Persoonlijk succes.

• Gezonde relaties.

• Positieve verwachtingen.

• Geestelijke stabiliteit.

• Mentale en sociale weerbaarheid.

Hier zullen we wat verder op doorgaan:

 

Geluk.

Geluk is gevoel van vreugde, plezier, bevrediging en waardering in je leven. Een gebrek aan zelfvertrouwen heeft een negatieve invloed op je geluksgevoel, omdat het afbreuk doet aan je gevoel van eigenwaarde. Dit zorgt ervoor dat je minder vreugde en plezier beleeft omdat je betwijfelt of je het wel waard bent.

Begin ermee jezelf de moeite waard te vinden, wat je ook doet en wat een ander ook vindt. Stop ermee je eigenwaarde te zoeken in iets anders dan in jezelf. Je kunt het niet vinden in andere mensen. Het heeft niets te maken met hoe hard je werkt. Zelfwaardering is niets anders dan de gedachte: "Ik waardeer wie ik ben. Ik ben niet perfect en hoef dat ook niet te zijn. Zoals ik ben, ben ik goed genoeg."

 

Persoonlijk succes.

Persoonlijk succes is het bereiken van de doelen die jij de moeite waard vindt. Hiervoor heb je zelfvertrouwen nodig omdat de meeste doelen niet vanzelf worden bereikt. Je moet uitdagingen aangaan en barrières overwinnen om te bereiken wat je werkelijk wilt. En dus moet je jezelf motiveren. Als je geen vertrouwen hebt in eigen kunnen, is het moeilijker deze motivatie te vinden om de stappen te zetten die nodig zijn.

Vergelijk jouw succes niet met het succes van anderen. Iedereen leeft zijn eigen leven en volgt zijn eigen pad. Bepaal wat je gelukkig maakt, dan word je automatisch succesvol! Alles dat je tot nu toe hebt bereikt, heb je bereikt door een eerste stap te nemen. Iedereen kan een eerste stap nemen. Stel realistische doelen en stel niet te hoge eisen aan jezelf.

 

Gezonde relaties.

Een gezonde relatie wordt gekenmerkt door twee zelfstandige mensen die een positieve invloed op elkaar hebben en elkaar accepteren zoals ze zijn. Mensen met weinig zelfvertrouwen hebben de neiging om zichzelf afhankelijk te maken van een ander of, ter compensatie, de ander te willen domineren. Acceptatie van een ander begint bij acceptatie van jezelf en dit is de basis van zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen helpt om sterker in het leven te staan en met vertrouwen relaties aan te gaan.

Als je onzeker bent in je relaties, probeer dan eens dit inzicht: "Ik ben leuk en interessant gezelschap. De mensen die mij waarderen zoals ik ben, wil ik graag in mijn omgeving. De mensen die me niet waarderen, geven me toch geen positieve energie en laat ik liever los." Laat ook de illusie los dat je anderen kunt veranderen. Accepteer mensen zoals ze zijn en bepaal of een relatie je energie geeft. Zo niet, neem dan afscheid of houd afstand.

 

Positieve verwachtingen.

Het leven zit vol uitdagingen. De meeste mensen kunnen heel veel uitdagingen aangaan, mits ze een positieve uitkomst verwachten. Zelfvertrouwen geeft, zoals gezegd, een gevoel van vertrouwen in eigen kunnen en dit stelt je in staat, ondanks de uitdagingen, stappen te zetten in de richting van je dromen. Dat lukt beter als je een positieve verwachting van de uitkomst hebt.

De meeste mensen onderschatten wat ze kunnen bereiken. Heb geduld met jezelf en neem de tijd. Je hebt ook niet in één keer leren fietsen, nietwaar? Ik ga ervan uit dat je – net zoals ik – een normale intelligentie hebt. Dat is genoeg. Verwacht geen wonderen van jezelf. Toen je leerde fietsen verwachtte je dat ook niet. Je verwachtte wel dat je met doorzettingsvermogen het ooit zou leren. En weet je wat? Dat is inderdaad ook gelukt!

 

Geestelijke stabiliteit.

Iemand met veel zelfvertrouwen is niet zo snel van zijn of haar stuk te brengen. Zelfvertrouwen geeft rust en zorgt ervoor dat iemand niet door het minste of geringste negatief wordt beïnvloed. Stabiliteit wil zeggen dat je niet continue grote hoogten met zeer diepe dalen afwisselt, maar dat je je over het algemeen goed voelt. Zelfvertrouwen legt de basis voor het geloof in eigen kunnen, eigenwaarde en eigen oordeel. Het geeft je de nodige stabiliteit voor de uitdagingen in je leven.

Begin niet bij elke tegenslag te twijfelen over jezelf. Er is een groot verschil tussen wat je doet en wie je bent. Wat je ook doet, je blijft altijd wie je bent. Niemand is in één keer succesvol. Niemand is elke seconde van elke dag positief. Iedereen heeft wel eens een dip. Gun jezelf de ruimte om fouten te maken. Dat zorgt ervoor dat je emoties stabieler worden en je dalen minder diep.

 

Mentale en sociale weerbaarheid.

Weerbaarheid betekent dat je om kunt gaan met uitdagingen. In de interactie met anderen zul je af en toe je eigen standpunt moeten verdedigen, als de ander een mening heeft die afwijkt van de jouwe. Dit kan alleen als je vertrouwen hebt in je eigen oordeel en mening. Een gebrek aan zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je jezelf tekort doet en de ander de richting laat bepalen. Mentale weerbaarheid zorgt er ook voor dat je na een tegenvaller snel weer opstaat en positief verder gaat. Het lukt je dan beter om te gaan met teleurstellingen.

Volg je eigen weg. Daar is moed voor nodig en daarom is een sterk en gezond zelfvertrouwen zo belangrijk. Het is jouw leven en alleen jij bepaalt wat je wilt en wat je gelukkig maakt. Houd deze regel aan: 10% van de mensen vindt je fantastisch, wat je ook doet. 10% van de mensen vind je niets, wat je ook doet. De rest zit daar ergens tussenin. Je zult anderen soms teleurstellen door je eigen keuzes te maken. Maar zorg ervoor dat je jezelf niet teleurstelt door niet je eigen keuze te maken! Volg je eigen weg en kom op voor je eigen mening. Dat doen andere mensen ook.

 

 

Oefeningen

Deze oefeningen zijn bedoeld om de theorie toe te passen in de dagelijkse praktijk en je te laten nadenken over jouw eigen situatie.

 

1. Wat kost het gebrek aan zelfvertrouwen je? Wat is het gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen voor de rest van je leven?

 

2. Welke beperkende gedachte(n) over jezelf moet je loslaten om meer zelfvertrouwen te creëren? Een voorbeeld van een beperkende gedachte is dat je denkt minder te zijn dan anderen of niet genoeg in jezelf gelooft.

3. Schrijf die gedachte (de gedachte over jezelf die je de meeste spanning geeft) op. Die moet je loslaten.

 

4. Kun je er een positieve gedachte voor in de plaats zetten? Welke gedachte is dat? Gebruik positieve woorden, je eigen woorden zijn altijd de beste!

5. Herhaal deze nieuwe positieve zin over jezelf minimaal 10 keer per dag voor de komende 20 dagen. Zelfvertrouwen krijg je door te oefenen jezelf positiever toe te spreken. 

 

6. Wat levert een groter zelfvertrouwen je op? Welke gebieden in je leven profiteren ervan?

7. Hoe zou jij je voelen als je vol vertrouwen was? Ga eens fantaseren hoe dat zou voelen en wat je dan zou doen!

 

8. Kun je inzien dat je elke dag de keuze hebt om je oude gedrag en gedachten los te laten? Dat je gedachten kunt kiezen die beter voor je zijn? Dat het niet belangrijk is waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat?

 

De volgende stap

De volgende stap die je ontvangt, gaat in op de oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Welke functie heeft je zelfvertrouwen?

Zie het als een psychologisch immuunsysteem. Met een gezonde dosis zelfvertrouwen ben je beter in staat om de moeilijkheden en tegenslagen van het leven aan te kunnen.

Ja, natuurlijk word je soms onderuit geslagen door de dingen die gebeuren. Maar mensen met zelfvertrouwen gaan door een minder diep dal en krabbelen sneller weer op. Zelfvertrouwen maakt je veerkrachtiger.

Bovendien helpt het je simpelweg meer voldoening uit je leven te halen. Het is een functie van je brein om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt functioneren in je leven. Precies, het is heel mooi spul.

Je leeft voor jezelf

We hebben bevestiging nodig om ons goed over onszelf te voelen. Maar het is belangrijk dat je je ook goed over jezelf kunt voelen als je geen of weinig bevestiging ontvangt.

De kunst is uiteindelijk om bevestiging uit jezelf te krijgen, en deze bevestiging net zo serieus te nemen als de bevestiging van andere mensen.

Je leeft je leven namelijk vooral voor jezelf. Het is aan jou om gelukkig te zijn. En door je eigenwaarde af te laten hangen van andere mensen verminder je je vermogen om goed in je vel te zitten.

bottom of page